Władysław Bednarczuk
Zdzisław Beksiński
Mieczysław Berman
Wojciech Bruszewski
Janusz Maria Brzeski
Jan Bułhak
Tadeusz Cyprian
Marian Dederko
Witold Dederko
Zbigniew Dłubak
Lukasz Dobrzański
Bogdan Dziworski
Bolesław Gardulski
Franciszek Groer
Aneta Grzeszykowska
Edward Hartwig
Karol Hiller
Aleksander Jałosiński
Eustachy Kossakowski
Alexander Krzywobłocki
Zofia Kulik
Jan Kurusza-Worobiew
KwieKulik
Natalia Lach-Lachowicz
Zbigniew Łagocki
Kazimierz Lelewitz
Jerzy Lewczyński
Zbigniew Libera
Feliks Łukowski
Antoni Mikołajczyk
Henryk Mikolasch
Jan Alojzy Neuman
Chris Niedenthal
Fortunata Obrąpalska
Andrzej Pawłowski
Marek Piasecki
Julia Pirotte
Wojciech Plewiński
Kazimierz Podsadecki
Józef Robakowski
Witold Romer
Henryk Ross
Andrzej Różycki
Zofia Rydet
Adam Rzepecki
Bronisław Schlabs
Mieczysław Szczuka
Mikołaj Smoczyński
Zbigniew Staniewski
Józef Świtkowski
Stefan Themerson
Tomasz Tomaszewski
Benedykt Henryk Tyszkiewicz
Piotr Uklański
Tadeusz Wański
Anatol Węcławski
Antoni Wieczorek
Wojciech Wieteska
Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
Wojciech Wilczyk
Alexander Zakrzewski
Edmunt Zdanowski