Vojtech Alexander
Pavol Hudec-Ahasver
Andrej Bán
Juraj Bartoš
Ladislav Bielik
Irena Blühová
Ladislav Borodáč
Tibor Borský
Pavol Breier
Ján Cifra
Judita Csáderová
Karol Divald
Miloš Dohnány
Ľubomír Ďurček
Stano Filko
Jaromír Funke
Igor Grossmann
Elo Havetta
Milota Havránková
Jozef Hofer
Tibor Huszár
Alan Hyža
Pavel Janek
Karol Kállay
Michal Kern
Emil Kiefer
Ladislav Kiefer
Matej Štepita-Klaučo
František Kollár
Martin Kollár
Július Koller
Ján Krížik
Ľuba Lauffová
Markéta Luskačová
Viliam Malík
Martin Martinček
Ivan Matejka
Gustáv Matz
Alex Mlynárčik
Eduard Pavlačka
Ján Pavlík
Pavel Pecha
Stano Pekár
Karol Plicka
Anton Podstraský
Rudo Prekop
Sergej Protopopov
Bohumil Puskailer
Ľubomír Rapoš
Ján Rečo
Magdaléna Robinsonová
Peter Rónai
Jozef Sedlák
Rudolf Sikora
Ľubo Stacho
Vasil Stanko
Tono Stano
Alexander Strelinger
Pavol Socháň
Juraj Šajmovič
Jozef Ort-Šnep
Anton Štubňa
Miro Švolík
Štefan Tamáš
Dezider Tóth
Kamil Varga
Peter Župník