Goran Bertok
Avgust Berthold
Bogumil Brinšek
Branko Cvetkovič
Avgust Černigoj
DK
Božidar Dolenc
Leon Dolinšek
Ivan Dvoršak
Franc Ferjan
Tomaž Gregorič
Karol Grossmann
Grupa OHO
Dušan Pirih Hup
Stane Jagodič
Zmago Jeraj
Stojan Kerbler
Milan Klemenčič
Karlo Kocjančič
Peter Kocjančič
Jože Kološa-Kološ
Janez Korošin
Borut Krajnc
Fran Krašovec
Branko Lenart
Tomaž Lunder
Mario Maganja (Magajna)
Janez Marenčič
Janez Milčinski
David Nez
Miran Pavlin
Milan Pajk
Josip Pelikan
Jože Petek
Marjan Pfeifer
Veno Pilon
Tihomir Pinter
Herman Pivk
Jakob Prešeren
Bojan Radovič
Janko Ravnik
Jela Repič-Watzke
Bojan Salaj
Janko Skerlep
Slavko Smolej
Eduard Stepančič
Tone Stojko
Jože Suhadolnik
Vladimir Simončič Vlastja
Edi Šelhaus
Čoro Škodlar
Danilo Škofič
Jane Štravs
Alexandra Vajd
Janko Vertin
Fran Vesel
Antonio Živkovič
Joco Znidaršič